14 de novembre, 2009

Gimnasia mental para pequeños cerebros

Llibre d'activitats per a nens de 6 a 9 anys.
Círculo de Lectores, 2009
Disseny i il·lustracions per l'Estudi Carme Vives.
Els diferents exercicis es classifiquen en 5 categories:
Orientació espacial / Percepció / Raonament / Càlcul / Llenguatge
i cada un d'ells poden variar de nivell, representat sempre per un personatge diferent segons la categoria.